Organigrama pentru demnitarii publici, functionarii publici
si personalul contractual pe anul 2022, al primariei comunei Lesu